Những câu hỏi thường gặp

Câu hỏi


Giúp việc nhà

Công việc quét dọn có vất vả không

Không. mình có thể hoàn toàn chủ động trong công việc,

Làm sao để tìm được công việc phù hợp

Bạn tìm cộng việc trong trên trang của chúng tôi. có rất nhiều công việc. bạn có thể lựa chọn thời gian làm việc phù hợp

Giúp việc văn phòng

câu hỏi

trả lời

Vệ sinh công nghiệp

Câu hỏi

Trả lời

Gọi hotline

 

Đang xử lý...